विद्युत आवेश

विद्युत आवेश अथवा इलेक्ट्रिकल चार्ज (Electrical Charge) एउटा उपपरमाणवीय कणहरूमा एक मूल गुण हो जो विद्युतचुम्बकत्वमा महत्त्व छ। आवेशित पदार्थलाई विद्युत क्षेत्रको असर पर्छ, र त्यो स्वयं एक विद्युत क्षेत्रको स्रोत हुन सक्छ.

VFPt Solenoid correct2.svg
विद्युतचुम्बकत्व
विद्युत · चुम्बकत्व
विद्युत गतिकी
विद्युत धारा
लरेन्ज़को बल
विद्युतवाहक बल
फैराडेको प्रेरणको नियम
विस्थापन धाराहरू
मैक्सवेलको समीकरण
विद्युतचुम्बकीय क्षेत्र
विद्युतचुम्बकीय विकिरण
संवहन धारा
यस बाकसलाई: हेर्नुहोस्  संवाद  सम्पादन
विद्युत आवेश
साधारण प्रतीकQ
एसआइ एकाइकूलंब
अन्य मात्रा देखि
व्युत्पत्ति
Q = I · t

यो पनि हेर्नु होस्सम्पादन