विद्युत धारा

विद्युत आवेशका गति वा प्रवाहमा भएमा त्यसलाई विद्युत धारा भन्दछन्। यसको SI एकाई एम्पीयर हो। एक कूलम्ब प्रति सेकेण्डको दरले प्रवाहित विद्युत आवेश लाई एक एम्पीयर धारा कह्नेछ्न्।

VFPt Solenoid correct2.svg
विद्युतचुम्बकत्व
विद्युत · चुम्बकत्व
विद्युत गतिकी
विद्युत धारा
लरेन्ज़को बल
विद्युतवाहक बल
फैराडेको प्रेरणको नियम
विस्थापन धाराहरू
मैक्सवेलको समीकरण
विद्युतचुम्बकीय क्षेत्र
विद्युतचुम्बकीय विकिरण
संवहन धारा

परिभाषासम्पादन

कुनै सतहदेखि जाँदै, जस्तै कुनै ताँबाका चालकका खण्ड बाट; विद्युत धाराको मात्रा (एम्पीयरमा मापी गई)लाई परिभाषित गर्न सकिन्छ :- विद्युत आवेशको मात्रा जो त्यस सतहदेखि त्यति समयमा पार गर्छ यदि यदि कुनै चालकका कुनै अनुप्रस्थ काटदेखि Q कूलम्बको आवेश t समयमा निस्क्यो; त औसत धारा

 

मापनको समय tलाई शून्य ( rending to zero) बनाएर, हामीलाई तत्क्षण धारा i(t) मिल्दछ :

 

एम्पीयर, जोको विद्युत धाराको SI एकाई छ.

धातुका तारमा धारासम्पादन

 
एक धात्विक तार विद्युत चालन हेतु अनेक ताराहरूमा बंटा भयो ताँबाको तार

धारा घनत्वसम्पादन

एकाई क्षेत्रफलदेखि प्रवाहित हुने धाराको मात्रालाई धारा घनत्व (करेण्ट डेन्सिटी) भन्दछन्। यसदेखि J देखि प्रदर्शित गर्दछन्।

यदि कुनै चालकदेखि I धारा प्रवाहित हुँदैछन् र धाराका प्रवाहका लम्बवत त्यस चालकको क्षेत्रफल A छ भनें ,

धारा घनत्व

 

इसकी एकाई एम्पीयर / वर्ग मीटर हुन्छ।

यहाँ यो मान लिइएको छ कि धारा घनत्व, चालकका पूरा अनुप्रस्थ क्षेत्रफलमा एक समान हो। किन्तु अधिकांश स्थितिहरूमा यस्तो हुँदैन। उदाहरणका लागि जब नैं चालकसित धेरै अधिक आवृतिको प्रत्यावर्ती धारा (जस्तै १ मेगा हर्ट्सको प्रत्यावर्ती धारा) प्रवाहित हुन्छ त त्यसको बाह्य ससम्मका नजिकधारा घनत्व अधिक हुन्छ तथा ज्यहरू-ज्यहरू सतहदेखि भीतर केन्द्रतर्फ जान्छन्, धारा घनत्व कम होतिन्छ। यसै कारण अधिक आवृतिको धाराका लागि मोटा चालक बनाउनेका बजाय धेरै नैं कम मोटाइका तार बबनाइन्छन्। यसदेखि तारमा नम्यता (फ्लेक्सिबिलिटी) पनि आउँछ।

विद्युत आवेशहरूको बहाव गतिसम्पादन

ओह्मको नियमसम्पादन

मुख्य लेख : ओहमको नियम

ओह्मको नियम भन्दछ, एक आदर्श प्रतिरोधक (या अन्य ओह्मीय डिवाइस हेतु वोल्टेज बटा विद्युत प्रतिरोध)मा विद्युत धारा हुन्छ :

 

जहाँ

I , विद्युत धारा, एम्पीयरमा
V , विभवान्तर, भोल्ट मा
R , प्रतिरोध, ओह्म मा

परम्परागत धारासम्पादन

चित्र:Conven current.PNG
परम्परागत धारा नोटेशनको चित्र . विद्युत आवेश शक्ति स्रोसम्मा घनात्मक दिशादेखि ऋणात्मक दिशा मेँ चल्दछ

उदाहरणसम्पादन

प्राकृतिक उदाहरण छन् आकाशीय विद्युत वा तङित (दामिनी) एवं सौर्य वायु, जो कि स्रोत छ उत्तरीय ध्रुवप्रभा एवं दक्षिणीय ध्रुवप्रभाको । यसको मानव निर्मित रूप छ धात्वक चालकहरूमा आवेशित इलेक्ट्रोनको प्रवाह, जस्तै शिरोपरि विद्युत प्रसारण तार लम्बे दूरी हेतु, एवं साना विद्युत एवं इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूमा विद्युत तार। ब्याट्रीका भित्र पनि इलैक्ट्रोनको प्रवाह हुन्छ।

विद्युतचुम्बकत्वसम्पादन

विद्युत प्रवाह चुम्बकीय क्षेत्र बनाउँछ।. चुम्बकीय क्षेत्रलाई चालक तारलाई घेरे भए, घुमावदार क्षेत्रीय रेखाहरू द्वारा आभासित गर्न सकिन्छ।

विद्युत धारालाई सीधै गैल्वैनोमीटरदेखि मापा जा सक्छ। परन्तु यस प्रक्रियामा परिपथलाई तोङना पङ्दछ। धारालाई बिना परिपथलाई तोङे पनि, त्यसको चुम्बकीय क्षेत्रलाई मापेर , नापा जा सक्छ। यी उपकरण छन्, हल प्रभाव संवेदक , गरंट क्लैम्प, रोगोव्स्की कुण्डली।

सन्दर्भ दिशासम्पादन

विद्युत सुरक्षासम्पादन

यी पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

बाह्य कङीहरूसम्पादन