पिंडालु एक प्रकारको कन्दमूल हो। कर्कलो अथवा कच्छु एक प्रकारको पिंडालु जस्तो कन्दमूल हो ।

कर्कलो
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत: वनस्पति जगत
(श्रेणीविहीन): फूल फुल्ने वनस्पति
(श्रेणीविहीन): Monocots
गण: Alismatales
कुल: Araceae
उपकुल: Aroideae
वंश: Colocasiodeae
वंश: Colocasia
प्रजाति: C. esculenta
वैज्ञानिक नाम
Colocasia esculenta
(L.) Schott

पिंडालु
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत: वनस्पति
(श्रेणीविहीन): एंजियोस्पर्म
(श्रेणीविहीन): एकदलीय
गण: एलिस्मैटेल्स
कुल: एरासी
वंश: कोलोकेशिया
प्रजाति: सी. एस्क्युलेन्टा
वैज्ञानिक नाम
कोलोकेशिया एस्क्युलेन्टा
(एल.) स्कॉट