मुख्य सूची खोल्नुहोस्

सहर

ठूलो र स्थायी मानव बस्ती
सहर

धेरै मानिस बसोबास गर्ने ठाऊँ। बाटो, खानेपानी, टेलिफोन, बिजुली सबै सुविधा सम्पन्न धेरै मानिसहरू बसोबास गर्ने ठाउँ ।


बाह्य कडीसम्पादन