सरकार मानिसहरूको समुह हो जो सँग कानुन बमोजिम कुनै क्षेत्र भित्र अधिकार हुन्छ। त्यस्तो क्षेत्र भन्नाले देश, राज्य वा प्रान्त अथवा अरु कुनै नाम भएको क्षेत्रलाई जनाउँछ।

  • सरकारले कानुन बनाउने, कर असुल्ने र पैसा छाप्नेजस्ता कामहरू गर्दछ।
  • सरकारसँग न्याय प्रणाली हुन्छ, जसले कानुनको आधारमा कसलाई सजाय दिने, कसलाई नदिने निर्णय गर्दछ।
  • सरकारसँग प्रहरीहरू हुन्छन् जसले कानुन लागु गराउँदछन।
  • सरकारले दूतहरूको माध्यमबाट अन्य देशका सरकारहरूसँग सम्पर्क राख्दछ, वाणिज्य सहमति गर्दछ, युद्धलाई सम्भब भएसम्म टार्दछ अनि कला, संस्कृति वा सामाजिक अनुभव र ज्ञानको आदान-प्रदान गर्दछ।
  • सरकारसँग सैनिक हुन्छ जसले देशको रक्षा गर्दछन्।

सरकारका नेता र त्यसका सल्लाहकारहरूलाई प्रशासन भनिन्छ।

सरकारका प्रकारहरू

सम्पादन गर्नुहोस्

लोकतन्त्र

  • पश्चिमा देशहरूमा सबैभन्दा बढी रहेको ब्यबस्था लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा जनताहरूले आफुखुसी राजनीतिक समूह बनाउन र त्यस्ता समूहमा सामेल हुन पाँउछन्। सरकार कसरी चलाउने भन्ने बारेमा विभिन्न राजनीतिक समूहहरूका भिन्न विचार हुन सक्दछन्। त्यस्ता समूहहरूले संसद वा कङ्ग्रेसमा आफ्ना प्रतिनिधिको चयन गर्न पाउँछन्।

राजतन्त्र

  • राजतन्त्रमा राजा वा रानीले राज्य गर्दछन्। राजतन्त्र खासगरि २ किसिमका हुन्छन्, सम्बैधानिक र पूर्ण राजतन्त्र। पूर्ण राजतन्त्रमा शासकसँग असिमित अधिकार हुन्छ भने सम्बैधानिक राजतन्त्रमा शासकको अधिकारको सिमा संविद्यान बमोजिम हुन्छ।

तानाशाही

  • Under dictatorship, the सरकार is run by one person. This person may or may not be elected, but does not receive their power from their family, like under Monarchy. Dictatorship may be good or bad, depending on the leader. Many people dislike dictatorship because it has no freedom from the government.

Oligarchy

  • An oligarchy is a सरकार ruled by a small group of powerful individuals . These people may divide power equally or not equally. An oligarchy is different then a true democracy because very few people are given the chance to change things. An oligarchy does not have to be hereditary or passed down from father to son. An oligarchy does not have one clear ruler but several powerful people. Often an oligarchy describes the real way another सरकार is.