विशेष सामग्रीहरू

प्रमुख लेख औजारहरू

नेपाली विकिपिडियामा समुदायका प्रयोगकर्ताद्वारा मतदान पश्चात प्रमुख लेख भइसकेका लेखहरू निम्नलिखित रहेका छन्।


विधा     लेख      जम्मा शब्द  बाइट्स मर्मत ट्याग जोडिएको लेखहरू लेखसँग सम्बन्धित
अनिर्मित लेखहरू
हालको प्रमुख लेख मापदण्ड
बमोजिम योग्य/अयोग्य
धार्मिक स्थल अमरनाथ मन्दिर १०७८ शब्द २१,३७८ बाइट्स छैन १४ छन् Green tickY योग्य देखिन्छ
धार्मिक स्थल जानकी मन्दिर
धार्मिक स्थल पशुपतिनाथ मन्दिर
धार्मिक स्थल छिन्नमस्ता भगवती
धार्मिक स्थल गङ्गा नदी
धार्मिक स्थल हरिमन्दिर साहिब
धार्मिक स्थल बौद्धनाथ
धार्मिक स्थल कनकाई धाम कोटीहोम