रङ्ग

प्रकाश तरङ्ग दृष्य अनुभूति

रंग अथवा रङ्ग प्रकाशको एउटा सम्पति (property) हो। हरेक रंगको एउटा आफ्नै तरङ्ग लम्बाई (wavelength) हुन्छ।

विभिन्न रंगहरूलाई समाहित गर्दा एउटा नयाँ रंग।
मिश्रित विभिन्न रंगबाट एक रंग घटाउँदा निकलेको परिणाम।

विज्ञानका अनुसार जुनसुकै रङ पनि आधारभूत Cyan, Magenta, Yello, blacK (CMYK) ४ वटा रङबाट बन्दछन्। कसै कसैले Red, Green, Blue (RGB) पनि भनेका छन्।

धेरै प्रचलित रंगहरू हुन: