रातो एक प्राथमिक रङ हो। यो रगत, आगो तथा रुबीको रङ हो ।

रातो
 
वर्णक्रमीय निर्देशाङ्क
तरङ्ग लम्बाइ~६२०–७४०[१] nm
आवृत्ति~४८०–४०० टेराहर्ज
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#FF0000
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(255, 0, 0)
रसंच (, सं, )(0°, 100%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(53, 179, 12°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

रातो रङका परिबर्तनहरू

सम्पादन गर्नुहोस्
 • Light Salmon Pink (Hex: #FF9999) (RGB: 255, 153, 153)
 • Salmon Pink (Crayola "Salmon") (Hex: #FF91A4) (RGB: 255, 145, 164)
 • Medium Salmon (Hex: #FF8C69) (RGB: 255, 140, 105)
 • Salmon (web color) (Hex: #FA8072) (RGB: 250, 128, 114)
 • Dark Salmon (web color) (Hex: #E9967A) (RGB: 233, 150, 122)
 • Coral Pink (Hex: #F88379) (RGB: 248, 131, 121)
 • Light Coral (web color) (Hex: #F08080) (RGB: 240, 128, 128)
 • Light Carmine Pink (Hex: #E66761) (RGB: 230, 103, 97)
 • Carmine Pink (Hex: #EB4C42) (RGB: 235, 76, 66)
 • Deep Carmine Pink (Hex: #EF3038) (RGB: 239, 48, 36)
 • Coral Red (Hex: #FF4040) (RGB: 255, 64, 64)
 • Carmine Red (Hex: #FF0033) (RGB: 255, 0, 51)
 • Scarlet (Hex: #FF2400) (RGB: 255, 36, 0)
 • RED (Electric Red) (HTML/CSS Red) (Color wheel red) (Hex: #FF0000) (RGB: 255, 0, 0)
 • Pigment Red (Hex: #ED1C24) (RGB: 237, 28, 36)
 • Crimson (Hex: #DC143C) (RGB: 220, 20, 60)
 • Ruby Red (Hex: #E0115F) (RGB: 224, 17, 95)
 • Rich Carmine (Chinese Carmine) (Hex: #D70040) (RGB: 215, 0, 64)
 • Fire Engine Red (Hex: #CE2029) (RGB: 206, 22, 32)
 • Cardinal Red (Hex: #C41E3A) (RGB: 196, 30, 58)
 • Bright Maroon (Crayola Maroon) (Hex: #C32148) (RGB: 195, 33, 72)
 • Rich Maroon (Maroon (X11)) (web color) (Hex: B03060#) (RGB: 176, 48, 96)
 • Deep Carmine (Hex: #A9203E) (RGB: 169, 32, 62)
 • Medium Carmine (Hex: #AF4035) (RGB: 175, 64, 53)
 • Fire Brick (web color) (Hex: #B22222) (RGB: 178, 34, 34)
 • Carmine (Hex: #960018) (RGB: 150, 0, 24)
 • Dark Red (Hex: #8B0000) (RGB: 139, 0, 0)
 • Maroon (HTML/CSS) (web color) (Hex: #800000) (RGB: 128, 0, 0)

यो पनि हेर्नुहोस्

सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सामग्रीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्
 1. Thomas J. Bruno, Paris D. N. Svoronos. CRC Handbook of Fundamental Spectroscopic Correlation Charts. CRC Press, 2005.
  Color

बाह्य कडीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्