हरियो रङ प्रकृतिक रङ हो। यो बिरुवाको पात,घाँस आदीको रङ हो। हरियो लाइ प्रकृती र वनस्पती सँग सामीप्यता रहेको रङ मानीन्छ । त्यसैले प्रचुर मात्रामा वन वनस्पती भएको अवस्थालाइ हरियाली भनिन्छ । साउन भदौलाइ नेपाल लगायत उत्तरी गोलार्दका पुर्वी एसीयाली भुभागहरुमा प्राकृतीक हरियो प्रधान याम मानिन्छ । यस समयमा प्रचुर मात्रामा बर्षाले जताततै वनस्पती माैलाएको देख्न सकिन्छ ।

हरियो
 
वर्णक्रमीय निर्देशाङ्क
तरङ्ग लम्बाइ४९५–५७० nm
आवृत्ति~५७५–५२५ टेराहर्ज
Common connotations
प्रकृति, आशा, रोग, र ईर्ष्या
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#008000
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 128, 0)
रसंच (, सं, )(120°, 100%, 50%)
CIELChuv (L, C, h)(46, 72, 128°)
स्रोतhttp://www.ncscolour.com/
B: Normalized to [0–255] (byte)
  • हरियो बन नेपालको धन ।
  • साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सँधै हरियो देख्छ ।
  • मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो

जिव जन्तुका नाम

सम्पादन गर्नुहोस्

हरियो रङको प्रकार

सम्पादन गर्नुहोस्

फाैजि (सेना) हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
सैनिक हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4B5320
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(75, 83, 32)
रसंच (, सं, )(69°, 61%, 33%)
CIELChuv (L, C, h)(34, 30, 95°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

कुरीले हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
कुरीले हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#7BA05B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(123, 160, 91)
रसंच (, सं, )(92°, 43%, 63%)
CIELChuv (L, C, h)(62, 48, 113°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

चम्किलो हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
चम्किलो हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#66FF00
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(102, 255, 0)
रसंच (, सं, )(96°, 100%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(89, 127, 123°)
स्रोतHexcode Color Chart
B: Normalized to [0–255] (byte)

छलाबर्ण हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
छलाबर्ण हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#78866B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(120, 134, 107)
रसंच (, सं, )(91°, 20%, 53%)
CIELChuv (L, C, h)(54, 20, 110°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
सरपत
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#ACE1AF
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(172, 225, 175)
रसंच (, सं, )(123°, 24%, 88%)
CIELChuv (L, C, h)(85, 42, 129°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

गहिरो जंगल हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
गहिरो जंगल हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#1A2421
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(26, 36, 33)
रसंच (, सं, )(162°, 28%, 14%)
CIELChuv (L, C, h)(13, 4, 166°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

गम्भीर जंगल हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
गम्भीर जंगल हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#004B49
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 75, 73)
रसंच (, सं, )(178°, 100%, 29%)
CIELChuv (L, C, h)(28, 22, 188°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
पन्ने हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#50C878
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(80, 200, 120)
रसंच (, सं, )(140°, 60%, 78%)
CIELChuv (L, C, h)(72, 71, 137°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
 
पन्ना
फेल्ड्ग्राउ
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4D5D53
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(77, 93, 83)
रसंच (, सं, )(142°, 17%, 36%)
CIELChuv (L, C, h)(38, 10, 144°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
फर्न हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4F7942
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(79, 121, 66)
रसंच (, सं, )(106°, 45%, 47%)
CIELChuv (L, C, h)(47, 40, 121°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

This article refers to a color. For the English football team of the same name, see Forest Green Rovers F.C.

वन हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#228b22
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(34, 139, 34)
रसंच (, सं, )(120°, 76%, 55%)
CIELChuv (L, C, h)(51, 70, 128°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

शतावरी सलेटी

सम्पादन गर्नुहोस्
शतावरी सलेटी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#465945
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(70, 89, 69)
रसंच (, सं, )(117°, 22%, 35%)
CIELChuv (L, C, h)(36, 16, 126°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
धानी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#ADFF2F
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(173, 255, 47)
रसंच (, सं, )(84°, 82%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(92, 111, 112°)
स्रोतX11[१]
B: Normalized to [0–255] (byte)
हार्लेक्वीन
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#3FFF00
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(63, 255, 0)
रसंच (, सं, )(105°, 100%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(88, 133, 126°)
स्रोतX11[१]
B: Normalized to [0–255] (byte)
 
Traditional harlequin pattern in the costume of Harlequin

हार्लेक्वीन एक विशेषण पनि हो, जसलाई कुनै वस्तुको बारेमा बताउन प्रयोग गरिन्छ, जुन कुनै खास सैलिमा रङ्गिन हुन्छ, प्राय हरियो आकृतिको शैली।[२]

शिकारी हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
शिकारी हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#355E3B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(53, 94, 59)
रसंच (, सं, )(129°, 44%, 37%)
CIELChuv (L, C, h)(36, 28, 132°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)
इन्डियन हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#138808
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(19, 136, 8)
रसंच (, सं, )(115°, 94%, 53%)
CIELChuv (L, C, h)(49, 74, 127°)
स्रोतVexillological
B: Normalized to [0–255] (byte)

इस्लामी हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
इस्लामी हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#009900
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 153, 0)
रसंच (, सं, )(120°, 100%, 60%)
CIELChuv (L, C, h)(55, 85, 128°)
स्रोतVexillological
B: Normalized to [0–255] (byte)
हरिताश्म
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00A86B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 168, 107)
रसंच (, सं, )(158°, 100%, 66%)
CIELChuv (L, C, h)(61, 64, 145°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
जंगल हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#29AB87
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(41, 171, 135)
रसंच (, सं, )(163°, 76%, 67%)
CIELChuv (L, C, h)(63, 52, 159°)
स्रोतCrayola
B: Normalized to [0–255] (byte)
केली हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4CBB17
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(76, 187, 23)
रसंच (, सं, )(101°, 88%, 73%)
CIELChuv (L, C, h)(67, 94, 123°)
स्रोतColour Lovers
B: Normalized to [0–255] (byte)

मध्यम जंगल हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
मध्यम जंगल हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#1C352D
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(28, 53, 45)
रसंच (, सं, )(161°, 47%, 21%)
CIELChuv (L, C, h)(20, 10, 161°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

[३]

काई हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#addfad
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(173, 223, 173)
रसंच (, सं, )(120°, 22%, 87%)
CIELChuv (L, C, h)(84, 41, 128°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

मेहन्दी हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
मेहन्दी हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#21421E
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(33, 66, 30)
रसंच (, सं, )(115°, 55%, 26%)
CIELChuv (L, C, h)(25, 24, 126°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
जैतूनी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#808000
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(128, 128, 0)
रसंच (, सं, )(60°, 100%, 50%)
CIELChuv (L, C, h)(52, 57, 86°)
स्रोतdecember.com
B: Normalized to [0–255] (byte)
 
हरियो जैतुन
नीरस जेतूनी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#6B8E23
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(107, 142, 35)
रसंच (, सं, )(80°, 75%, 56%)
CIELChuv (L, C, h)(55, 60, 107°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
नीरस जेतूनी (शेड 2)
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#628318
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(98, 131, 24)
रसंच (, सं, )(79°, 82%, 51%)
CIELChuv (L, C, h)(51, 57, 107°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
नस्पाती (रङ)
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#D1E231
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(209, 226, 49)
रसंच (, सं, )(66°, 78%, 89%)
CIELChuv (L, C, h)(86, 91, 93°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
 
Pear fruits
फारसी हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00A693
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 166, 147)
रसंच (, सं, )(173°, 100%, 65%)
CIELChuv (L, C, h)(61, 50, 174°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

पिग्मेन्ट हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
पिग्मेंट ग्रीन
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00A550
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 165, 80)
रसंच (, सं, )(149°, 100%, 65%)
CIELChuv (L, C, h)(59, 74, 137°)
स्रोतCMYK
B: Normalized to [0–255] (byte)
चीड़ हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#01796F
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(1, 121, 111)
रसंच (, सं, )(175°, 99%, 47%)
CIELChuv (L, C, h)(45, 36, 179°)
स्रोतक्रेयोला
B: Normalized to [0–255] (byte)
सेप हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#507D2A
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(80, 125, 42)
रसंच (, सं, )(93°, 66%, 49%)
CIELChuv (L, C, h)(48, 52, 115°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

समुद्री हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
समुद्री हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#2E8B57
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(46, 139, 87)
रसंच (, सं, )(146°, 67%, 55%)
CIELChuv (L, C, h)(52, 50, 141°)
स्रोतHTML/CSS
B: Normalized to [0–255] (byte)

तिपतिया हरियो

सम्पादन गर्नुहोस्
तिपतिया हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#478430
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(71, 132, 48)
रसंच (, सं, )(104°, 64%, 52%)
CIELChuv (L, C, h)(50, 56, 121°)
स्रोतThe Mother of All HTML Colo(u)r Charts
B: Normalized to [0–255] (byte)
चिया हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#d0f0c0
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(208, 240, 192)
रसंच (, सं, )(100°, 20%, 94%)
CIELChuv (L, C, h)(91, 36, 116°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

सन्दर्भ सामग्रीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्
  1. १.० १.१ W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords
  2. Paterson, Ian (२००३), A Dictionary of Colour (1st paperback संस्करण), London: Thorogood (प्रकाशित मिति २००४), पृ: १९८, आइएसबिएन 1854183753, ओसिएलसी 60411025 
  3. The source of this color is the following website, the ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955) (a site for stamp collectors to identify the colors of their stamps)--Color Sample of [Medium] Jungle Green (color sample #147): [१] वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २००८-०५-०२ मिति

बाह्य कडीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्

यो पनि हेर्नुहोस्

सम्पादन गर्नुहोस्