हरियो रङ प्रकृतिक रङ हो। यो बिरुवाको पत्ता, घाँस आधीको रङ हो।[१][२] यो रङले सुरक्षित र अनुमति प्राप्त भएको पनि जनाउछ। जस्तै ग्रीन कार्डले अमेरिकाको नागरिक भएको जनाउछ।

हरियो
 
Color icon green.svg
वर्णक्रमीय निर्देशाङ्क
तरङ्ग लम्बाइ४९५–५७० nm
आवृत्ति~५७५–५२५ टेराहर्ज
Common connotations
प्रकृति, आशा, रोग, र ईर्ष्या
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00FF00
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 255, 0)
रसंच (, सं, )(120°, 100%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(88, 136, 128°)
स्रोतhttp://www.ncscolour.com/
B: Normalized to [0–255] (byte)


अन्य प्रसिद्ध हरियो रङको प्रकारसम्पादन

सैनिक हरियोसम्पादन

सैनिक हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4B5320
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(75, 83, 32)
रसंच (, सं, )(69°, 61%, 33%)
CIELChuv (L, C, h)(34, 30, 95°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

ऐस्पैरागससम्पादन

ऐस्पैरागस
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#7BA05B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(123, 160, 91)
रसंच (, सं, )(92°, 43%, 63%)
CIELChuv (L, C, h)(62, 48, 113°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

उज्ज्वल हरियोसम्पादन

उज्ज्वल हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#66FF00
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(102, 255, 0)
रसंच (, सं, )(96°, 100%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(89, 127, 123°)
स्रोतHexcode Color Chart
B: Normalized to [0–255] (byte)

छलाबर्ण हरियोसम्पादन

छलाबर्ण हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#78866B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(120, 134, 107)
रसंच (, सं, )(91°, 20%, 53%)
CIELChuv (L, C, h)(54, 20, 110°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

सरपतसम्पादन

सरपत
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#ACE1AF
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(172, 225, 175)
रसंच (, सं, )(123°, 24%, 88%)
CIELChuv (L, C, h)(85, 42, 129°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

गहिरो जंगल हरियोसम्पादन

गहिरो जंगल हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#1A2421
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(26, 36, 33)
रसंच (, सं, )(162°, 28%, 14%)
CIELChuv (L, C, h)(13, 4, 166°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

गम्भीर जंगल हरियोसम्पादन

गम्भीर जंगल हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#004B49
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 75, 73)
रसंच (, सं, )(178°, 100%, 29%)
CIELChuv (L, C, h)(28, 22, 188°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

पन्ना हरासम्पादन

पन्ना
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#50C878
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(80, 200, 120)
रसंच (, सं, )(140°, 60%, 78%)
CIELChuv (L, C, h)(72, 71, 137°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
 
पन्ना

फेल्ड्ग्राउसम्पादन

फेल्ड्ग्राउ
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4D5D53
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(77, 93, 83)
रसंच (, सं, )(142°, 17%, 36%)
CIELChuv (L, C, h)(38, 10, 144°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

फर्न हरियोसम्पादन

फर्न हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4F7942
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(79, 121, 66)
रसंच (, सं, )(106°, 45%, 47%)
CIELChuv (L, C, h)(47, 40, 121°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

वन हरियोसम्पादन

This article refers to a color. For the English football team of the same name, see Forest Green Rovers F.C.

वन हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#228b22
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(34, 139, 34)
रसंच (, सं, )(120°, 76%, 55%)
CIELChuv (L, C, h)(51, 70, 128°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

शतावरी सलेटीसम्पादन

शतावरी सलेटी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#465945
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(70, 89, 69)
रसंच (, सं, )(117°, 22%, 35%)
CIELChuv (L, C, h)(36, 16, 126°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

धानीसम्पादन

धानी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#ADFF2F
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(173, 255, 47)
रसंच (, सं, )(84°, 82%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(92, 111, 112°)
स्रोतX11[३]
B: Normalized to [0–255] (byte)

हार्लेक्वीनसम्पादन

हार्लेक्वीन
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#3FFF00
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(63, 255, 0)
रसंच (, सं, )(105°, 100%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(88, 133, 126°)
स्रोतX11[३]
B: Normalized to [0–255] (byte)
 
Traditional harlequin pattern in the costume of Harlequin

हार्लेक्वीन एक विशेषण पनि हो, जसलाई कुनै वस्तुको बारेमा बताउन प्रयोग गरिन्छ, जुन कुनै खास सैलिमा रङ्गिन हुन्छ, प्राय हरियो आकृतिको शैली।[४]

शिकारी हरियोसम्पादन

शिकारी हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#355E3B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(53, 94, 59)
रसंच (, सं, )(129°, 44%, 37%)
CIELChuv (L, C, h)(36, 28, 132°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

भारत हरियोसम्पादन

भारत हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#138808
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(19, 136, 8)
रसंच (, सं, )(115°, 94%, 53%)
CIELChuv (L, C, h)(49, 74, 127°)
स्रोतVexillological
B: Normalized to [0–255] (byte)

इस्लामी हरियोसम्पादन

इस्लामी हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#009900
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 153, 0)
रसंच (, सं, )(120°, 100%, 60%)
CIELChuv (L, C, h)(55, 85, 128°)
स्रोतVexillological
B: Normalized to [0–255] (byte)

हरिताश्मसम्पादन

हरिताश्म
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00A86B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 168, 107)
रसंच (, सं, )(158°, 100%, 66%)
CIELChuv (L, C, h)(61, 64, 145°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

जंगल हरियोसम्पादन

जंगल हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#29AB87
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(41, 171, 135)
रसंच (, सं, )(163°, 76%, 67%)
CIELChuv (L, C, h)(63, 52, 159°)
स्रोतCrayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

केली हरियो सम्पादन

केली हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4CBB17
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(76, 187, 23)
रसंच (, सं, )(101°, 88%, 73%)
CIELChuv (L, C, h)(67, 94, 123°)
स्रोतColour Lovers
B: Normalized to [0–255] (byte)

मध्यम जंगल हरियोसम्पादन

मध्यम जंगल हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#1C352D
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(28, 53, 45)
रसंच (, सं, )(161°, 47%, 21%)
CIELChuv (L, C, h)(20, 10, 161°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

[५]

काई हरियोसम्पादन

काई हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#addfad
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(173, 223, 173)
रसंच (, सं, )(120°, 22%, 87%)
CIELChuv (L, C, h)(84, 41, 128°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

मेहन्दी हरियोसम्पादन

मेहन्दी हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#21421E
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(33, 66, 30)
रसंच (, सं, )(115°, 55%, 26%)
CIELChuv (L, C, h)(25, 24, 126°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

जेतूनसम्पादन

जेतून
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#808000
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(128, 128, 0)
रसंच (, सं, )(60°, 100%, 50%)
CIELChuv (L, C, h)(52, 57, 86°)
स्रोतdecember.com
B: Normalized to [0–255] (byte)

नीरस जेतूनीसम्पादन

नीरस जेतूनी
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#6B8E23
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(107, 142, 35)
रसंच (, सं, )(80°, 75%, 56%)
CIELChuv (L, C, h)(55, 60, 107°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)
नीरस जेतूनी (शेड 2)
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#628318
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(98, 131, 24)
रसंच (, सं, )(79°, 82%, 51%)
CIELChuv (L, C, h)(51, 57, 107°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

नस्पाती (रङ)सम्पादन

नस्पाती (रङ)
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#D1E231
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(209, 226, 49)
रसंच (, सं, )(66°, 78%, 89%)
CIELChuv (L, C, h)(86, 91, 93°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
 
Pear fruits

फारसी हरियोसम्पादन

फारसी हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00A693
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 166, 147)
रसंच (, सं, )(173°, 100%, 65%)
CIELChuv (L, C, h)(61, 50, 174°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

पिग्मेन्ट हरियोसम्पादन

पिग्मेंट ग्रीन
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00A550
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 165, 80)
रसंच (, सं, )(149°, 100%, 65%)
CIELChuv (L, C, h)(59, 74, 137°)
स्रोतCMYK
B: Normalized to [0–255] (byte)

चीड़ हरियोसम्पादन

चीड़ हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#01796F
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(1, 121, 111)
रसंच (, सं, )(175°, 99%, 47%)
CIELChuv (L, C, h)(45, 36, 179°)
स्रोतक्रेयोला
B: Normalized to [0–255] (byte)

सेप हरियोसम्पादन

सेप हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#507D2A
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(80, 125, 42)
रसंच (, सं, )(93°, 66%, 49%)
CIELChuv (L, C, h)(48, 52, 115°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

समुद्री हरियोसम्पादन

समुद्री हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#2E8B57
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(46, 139, 87)
रसंच (, सं, )(146°, 67%, 55%)
CIELChuv (L, C, h)(52, 50, 141°)
स्रोतHTML/CSS
B: Normalized to [0–255] (byte)

तिपतिया हरियोसम्पादन

तिपतिया हरियो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#478430
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(71, 132, 48)
रसंच (, सं, )(104°, 64%, 52%)
CIELChuv (L, C, h)(50, 56, 121°)
स्रोतThe Mother of All HTML Colo(u)r Charts
B: Normalized to [0–255] (byte)

चिया हरियोसम्पादन

चिया हरा
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#d0f0c0
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(208, 240, 192)
रसंच (, सं, )(100°, 20%, 94%)
CIELChuv (L, C, h)(91, 36, 116°)
स्रोत[Unsourced]
B: Normalized to [0–255] (byte)

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

  1. "...in nature chiefly conspicuous as the colour of growing herbage and leaves..." (Oxford English Dictionary, 2nd Edition, Clarendon Press, Oxford, 1989.)
  2. Webster's New World Dictionary of the American Language World Publishing Company, 1964
  3. ३.० ३.१ W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords
  4. Paterson, Ian (२००३), A Dictionary of Colour (1st paperback संस्करण), London: Thorogood (प्रकाशित मिति २००४), पृ: १९८, आइएसबिएन 1854183753, ओसिएलसी 60411025 
  5. The source of this color is the following website, the ISCC-NBS Dictionary of Color Names (1955) (a site for stamp collectors to identify the colors of their stamps)--Color Sample of [Medium] Jungle Green (color sample #147): [१]

बाह्य कडीहरूसम्पादन

  • Green All Overलइफ मेगेजिनको सईड शो।

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन