खरानी कालोसेतोको बिचको मध्यम रङ हो। यो बादलले ढाकेको आकाश र खरानीको रङ हो।

खरानी
 
About these coordinates     Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#808080
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(128, 128, 128)
रसंच (, सं, )(0°, 0%, 50%)
CIELChuv (L, C, h)(54, 0, 0°)
स्रोतHTML/CSS[१]
B: Normalized to [0–255] (byte)


सन्दर्भ सामग्रीहरू सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्