निलो

रंग; थप्न मिल्ने र हटाउन मिल्ने (RYB) प्राथमिक रङ्ग; बैजनी र हरियो बीच देखिने रङ्गहरू

ढाँचा:ज्ञानसन्दूक रंग नीलो रंग त्यो हो, जसलाई प्रकाश को प्रत्यक्ष वर्णक्रम को ४४०–४९० nm को तरङ्गदैर्घ्य द्वारा दृश्य गरिन्छ। यो एक संयोजी प्राथमिक रंग हो। यसको सम्पूरक रंग पहेंलो छ, यदि HSL एवं HSV वर्ण चक्र मा हेर्नुभयो भने । परम्परागत वर्णचक्र मा यसको सम्पूरक रंग हो नारंगी[१]

भारत को राष्ट्रीय क्रीडा रंग पनि नीलो नै छ। यसले धर्म-निर्पेक्षता देखाउँछ।

नीलो रंग को परिवर्तनसम्पादन

गहिरो नीलोसम्पादन

गहिरो नीलो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00008B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 0, 139)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(240°, 100%, 55%)
CIELChuv (L, C, h)(15, 60, 266°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

मध्यम नीलोसम्पादन

मध्यम नीलो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#0000CD
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 0, 205)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(240°, 100%, 80%)
CIELChuv (L, C, h)(25, 101, 266°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

यो रंग विकिपिडिया को आंतरिक कडी देखाउने हेतु पनि प्रयोग हुन्छ।

हल्का नीलोसम्पादन

हल्का नीलो (#ADD8E6)

हल्का नीलो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#ADD8E6
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(173, 216, 230)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(195°, 25%, 90%)
CIELChuv (L, C, h)(84, 28, 216°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

शाही नीलोसम्पादन

रयल ब्लू (पारंपरिक)
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#002366
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 35, 102)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(219°, 100%, 40%)
CIELChuv (L, C, h)(16, 44, 260°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

रयल ब्लू (वेब रंग)सम्पादन

रयल ब्लू (वेब)
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4169E1
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(65, 105, 225)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(225°, 71%, 88%)
CIELChuv (L, C, h)(48, 103, 260°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

एलिस नीलोसम्पादन

ढाँचा:ज्ञानसंदूक रंग

वायु सेना नीलोसम्पादन

ढाँचा:ज्ञानसन्दूक रंग

 
ब्रिटेन को शाही वायु सेना को प्रतीक

यस रंग को यो नाम ब्रिटेन को रयल एयरफोर्स को ध्वज को रंग ले मिलएको छ ।

यही रंग ढाँचा:Country dataभारत को ध्वज मा पनि छ।

एक्वामरीनसम्पादन

एक्वामरीन
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#7FFFD4
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(127, 255, 212)
रसंच (, सं, )(160°, 50%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(92, 60, 158°)
स्रोतHTML/CSS[२]
B: Normalized to [0–255] (byte)

एक्वामरीन क्यान वर्ण को एक छाया छ। इसे एक खनिज एक्वामरीन को नाम मा नामांकरण गरिएको छ।

बाँडी नीलोसम्पादन

बाँडी नीलो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#0095B6
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 149, 182)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(191°, 100%, 71%)
CIELChuv (L, C, h)(57, 55, 223°)
स्रोतCrayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

बेबी नीलोसम्पादन

बेबी ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#E0FFFF
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(224, 255, 255)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(180°, 12%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(98, 17, 192°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

सेरूलिअनसम्पादन

सेरूलिअन
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#007BA7
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 123, 167)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(196°, 100%, 65%)
CIELChuv (L, C, h)(48, 56, 234°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

सेरूलिअन नीलो पिगमेंटसम्पादन

सेरूलिअन नीलो पिगमेंट
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#2A52BE
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(42, 82, 190)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(224°, 78%, 75%)
CIELChuv (L, C, h)(38, 90, 260°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

विद्युत नीलोसम्पादन

ढाँचा:Infobox Color

गाढा विद्युत नीलोसम्पादन

ढाँचा:Infobox Color

कोबाल्ट नीलोसम्पादन

कोबाल्ट ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#0047AB
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 71, 171)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(215°, 100%, 67%)
CIELChuv (L, C, h)(33, 82, 259°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

इस्पात नीलोसम्पादन

स्टील ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4682b4
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(70, 130, 180)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(207°, 61%, 71%)
CIELChuv (L, C, h)(52, 54, 243°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

येल ब्लूसम्पादन

यो en:Yale University येल विश्वविद्यालय देखि जुडा भयो रंग हो। यसको बारे मा अधिक जानकारी हेतु en:Yale Blue यहाँ क्लिक गर्नुहोस।

डेनिम नीलोसम्पादन

डेनिम
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#1560BD
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(21, 96, 189)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(213°, 89%, 74%)
CIELChuv (L, C, h)(42, 84, 255°)
स्रोतक्रेयोला
B: Normalized to [0–255] (byte)

यो रंग डेनिम नामक कपडे को रंग हो।

कैरोलीना नीलोसम्पादन

ढाँचा:Infobox Color

इजिप्शियन नीलोसम्पादन

इजिप्शियन नीलो (#1034A6)

इजिप्शियन ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#1034A6
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(16, 52, 166)
रसंच (, सं, )(226°, 90%, 65%)
CIELChuv (L, C, h)(28, 82, 263°)
स्रोतInternet
B: Normalized to [0–255] (byte)

मिस्री नीलो रंग को रासायनिक नाम हो क्याल्सियम कपर सिलिकेट (CaCuSiO१० या CaO.CuO.४SiO). यो वर्णक मिश्र को मान्छे द्वारा सहस्रों वर्ष ले प्रयोग गरेजा रहेको छ । यसलाई प्रथम कृत्रिम वर्णक (रंग द्रव्य) मानिन्छ। यसलाई रोमन मान्छे द्वारा सेरुलियम भन्यो जान्थ्यो।

अन्तर्राष्ट्रीय क्लेन नीलोसम्पादन

इंटरनेशनल क्लेन ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#002FA7
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 47, 167)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(223°, 100%, 65%)
CIELChuv (L, C, h)(26, 83, 263°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

प्रशियन नीलोसम्पादन

प्रशियन ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#003153
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 49, 83)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(205°, 100%, 33%)
CIELChuv (L, C, h)(19, 30, 247°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
 
प्रशियन नीलो रंग को नमूना

पराजलीयसम्पादन

अल्ट्रामैरीन
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#120a8f
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(18, 10, 143)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(244°, 93%, 56%)
CIELChuv (L, C, h)(17, 65, 266°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
 
प्राकृतिक अल्ट्रामैरीन
 
कृत्रिम अल्ट्रामैरीन

अर्धरात्रि नीलो को परिवर्तनसम्पादन

ढाँचा:अर्धरात्रि नीलो ढाँचा:ऐज्योर (रंग)

नीलमसम्पादन

सैफायर
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#082567
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(8, 37, 103)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(222°, 92%, 40%)
CIELChuv (L, C, h)(17, 45, 260°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

यो रंग नीलम नामक रत्न को रंग जस्तो हुन्छ, अतः त्यसै को नाम मा राखएको हो।

 
yaha 422.99-कैरेट को लोगान सैफायर छ, जो वाशिंगटन डी सी को राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास सङ्ग्रहालय मा सुरक्षित छ। यो विश्व को सर्वाधिक धेरै तराशिएको नीलो नीलम हो।

पाउडर नीलो को परिवर्तनसम्पादन

पाउडर नीलोसम्पादन

पाउडर ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#B0E0E6
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(176, 224, 230)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(187°, 23%, 90%)
CIELChuv (L, C, h)(86, 26, 202°)
स्रोतX11[३]
B: Normalized to [0–255] (byte)

गहिरो पाउडर नीलोसम्पादन

डार्क पाउडर ब्लू (स्मल्ट)
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#003399
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 51, 153)
CMYKH (c, m, y, k)
रसंच (, सं, )(220°, 100%, 60%)
CIELChuv (L, C, h)(26, 74, 261°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

पाउडर ब्लू को छायाहरूलाई तुलनासम्पादन

  • पाउडर ब्लू (वेब रंग) (Hex: #B०E०E६) (RGB: १७६, २२४, २३०)
  • गहिरो पाउडर ब्लू (स्मल्ट) (Hex: #००३३९९) (RGB: ०, ५१, १५३)

यिनलाई पनि हेर्नुहोससम्पादन

ढाँचा:नीलो वर्ण को छाया ढाँचा:विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम ढाँचा:वेब रंग

सन्दर्भसम्पादन

  1. Glossary Term: Color wheel
  2. W3C TR CSS3 Color Module, SVG color keywords. W3C. (May 2003). Retrieved on 2008-01-31.
  3. उद्दरण त्रुटी: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named css3-color

बाह्य कडीहरूसम्पादन

ढाँचा:विक्षनरीपार