निलो

रंग; थप्न मिल्ने र हटाउन मिल्ने (RYB) प्राथमिक रङ्ग; बैजनी र हरियो बीच देखिने रङ्गहरू

नीलो रङ त्यो हो, जसलाई प्रकाश को प्रत्यक्ष वर्णक्रम को ४४०–४९० nm को तरङदैर्घ्य द्वारा दृश्य गरिन्छ। यो एक संयोजी प्राथमिक रङ हो। यसको सम्पूरक रङ पहेँलो छ, यदि HSL एवं HSV वर्ण चक्र मा हेर्नुभयो भने। परम्परागत वर्णचक्र मा यसको सम्पूरक रङ हो नारङी[२]

नीलो
 
Common connotations
हिम, जल, आकाश, शीत, प्रौद्योगिकी, and विषाद
About these coordinates     Colour coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#0000FF
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 0, 255)
रसंच (, सं, )(240°, 100%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(32, 131, 266°)
स्रोतHTML/CSS[१]
B: Normalized to [0–255] (byte)

भारत को राष्ट्रीय क्रीडा रङ पनि नीलो नै छ। यसले धर्म-निर्पेक्षता देखाउँछ।

नीलो रङ को परिवर्तन सम्पादन गर्नुहोस्

गहिरो नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

गहिरो नीलो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#00008B
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 0, 139)
रसंच (, सं, )(240°, 100%, 55%)
CIELChuv (L, C, h)(15, 60, 266°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

मध्यम नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

मध्यम नीलो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#0000CD
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 0, 205)
रसंच (, सं, )(240°, 100%, 80%)
CIELChuv (L, C, h)(25, 101, 266°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

यो रङ विकिपिडियाको आंतरिक कडी देखाउने हेतु पनि प्रयोग हुन्छ।

हल्का नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

हल्का नीलो (#ADD8E6)

हल्का नीलो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#ADD8E6
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(173, 216, 230)
रसंच (, सं, )(195°, 25%, 90%)
CIELChuv (L, C, h)(84, 28, 216°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

शाही नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

रयल ब्लू (पारंपरिक)
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#002366
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 35, 102)
रसंच (, सं, )(219°, 100%, 40%)
CIELChuv (L, C, h)(16, 44, 260°)
स्रोतISCC-NBS
B: Normalized to [0–255] (byte)

रयल ब्लू (वेब रङ) सम्पादन गर्नुहोस्

रयल ब्लू (वेब)
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4169E1
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(65, 105, 225)
रसंच (, सं, )(225°, 71%, 88%)
CIELChuv (L, C, h)(48, 103, 260°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

एलिस नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

एलिस नीलो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#F0F8FF
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(240, 248, 255)
रसंच (, सं, )(208°, 6%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(97, 8, 233°)
स्रोतX11[१]
B: Normalized to [0–255] (byte)

वायु सेना नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

एयरफोर्स ब्लू
 
      Colour coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#5D8AA8
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(93, 138, 168)
रसंच (, सं, )(204°, 45%, 66%)
CIELChuv (L, C, h)(55, 37, 234°)
स्रोतInternet
B: Normalized to [0–255] (byte)
 
ब्रिटेन को शाही वायु सेना को प्रतीक

यस रङको यो नाम ब्रिटेन को रयल एयरफोर्स को ध्वज को रङले मिलएको छ।

 
भारतीय वायु सेना को प्रतीक

यही रङ ढाँचा:Country dataभारत को ध्वज मा पनि छ।

एक्वामरीन सम्पादन गर्नुहोस्

एक्वामरीन
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#7FFFD4
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(127, 255, 212)
रसंच (, सं, )(160°, 50%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(92, 60, 158°)
स्रोतHTML/CSS[३]
B: Normalized to [0–255] (byte)

एक्वामरीन क्यान वर्ण को एक छाया छ। इसे एक खनिज एक्वामरीन को नाम मा नामांकरण गरिएको छ।

बाँडी नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

बाँडी नीलो
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#0095B6
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 149, 182)
रसंच (, सं, )(191°, 100%, 71%)
CIELChuv (L, C, h)(57, 55, 223°)
स्रोतCrayola
B: Normalized to [0–255] (byte)

बेबी नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

बेबी ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#E0FFFF
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(224, 255, 255)
रसंच (, सं, )(180°, 12%, 100%)
CIELChuv (L, C, h)(98, 17, 192°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

सेरूलिअन सम्पादन गर्नुहोस्

सेरूलिअन
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#007BA7
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 123, 167)
रसंच (, सं, )(196°, 100%, 65%)
CIELChuv (L, C, h)(48, 56, 234°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

सेरूलिअन नीलो पिगमेंट सम्पादन गर्नुहोस्

सेरूलिअन नीलो पिगमेंट
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#2A52BE
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(42, 82, 190)
रसंच (, सं, )(224°, 78%, 75%)
CIELChuv (L, C, h)(38, 90, 260°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

विद्युत नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

ढाँचा:Infobox Color

गाढा विद्युत नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

ढाँचा:Infobox Color

कोबाल्ट नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

कोबाल्ट ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#0047AB
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 71, 171)
रसंच (, सं, )(215°, 100%, 67%)
CIELChuv (L, C, h)(33, 82, 259°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

इस्पात नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

स्टील ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#4682b4
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(70, 130, 180)
रसंच (, सं, )(207°, 61%, 71%)
CIELChuv (L, C, h)(52, 54, 243°)
स्रोतX11
B: Normalized to [0–255] (byte)

येल ब्लू सम्पादन गर्नुहोस्

यो en:Yale University येल विश्वविद्यालय देखि जुडा भयो रङ हो। यसको बारे मा अधिक जानकारी हेतु en:Yale Blue यहाँ क्लिक गर्नुहोस।

डेनिम नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

डेनिम
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#1560BD
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(21, 96, 189)
रसंच (, सं, )(213°, 89%, 74%)
CIELChuv (L, C, h)(42, 84, 255°)
स्रोतक्रेयोला
B: Normalized to [0–255] (byte)

यो रङ डेनिम नामक कपडे को रङ हो।

कैरोलीना नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

ढाँचा:Infobox Color

इजिप्शियन नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

इजिप्शियन नीलो (#1034A6)

इजिप्शियन ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#1034A6
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(16, 52, 166)
रसंच (, सं, )(226°, 90%, 65%)
CIELChuv (L, C, h)(28, 82, 263°)
स्रोतInternet
B: Normalized to [0–255] (byte)

मिस्री नीलो रङ को रासायनिक नाम हो क्याल्सियम कपर सिलिकेट (CaCuSiO१० या CaO.CuO.४SiO). यो वर्णक मिश्र को मान्छे द्वारा सहस्रों वर्ष ले प्रयोग गरेजा रहेको छ। यसलाई प्रथम कृत्रिम वर्णक (रङ द्रव्य) मानिन्छ। यसलाई रोमन मान्छे द्वारा सेरुलियम भन्यो जान्थ्यो।

अन्तर्राष्ट्रीय क्लेन नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

इंटरनेशनल क्लेन ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#002FA7
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 47, 167)
रसंच (, सं, )(223°, 100%, 65%)
CIELChuv (L, C, h)(26, 83, 263°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

प्रशियन नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

प्रशियन ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#003153
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 49, 83)
रसंच (, सं, )(205°, 100%, 33%)
CIELChuv (L, C, h)(19, 30, 247°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
 
प्रशियन नीलो रङ को नमूना

पराजलीय सम्पादन गर्नुहोस्

अल्ट्रामैरीन
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#120a8f
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(18, 10, 143)
रसंच (, सं, )(244°, 93%, 56%)
CIELChuv (L, C, h)(17, 65, 266°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)
 
प्राकृतिक अल्ट्रामैरीन
 
कृत्रिम अल्ट्रामैरीन

अर्धरात्रि नीलो को परिवर्तन सम्पादन गर्नुहोस्

ढाँचा:अर्धरात्रि नीलो ढाँचा:ऐज्योर (रङ)

नीलम सम्पादन गर्नुहोस्

सैफायर
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#082567
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(8, 37, 103)
रसंच (, सं, )(222°, 92%, 40%)
CIELChuv (L, C, h)(17, 45, 260°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

यो रङ नीलम नामक रत्न को रङ जस्तो हुन्छ, अतः त्यसै को नाम मा राखएको हो।

 
yaha 422.99-कैरेट को लोगान सैफायर छ, जो वाशिंगटन डी सी को राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास सङ्ग्रहालय मा सुरक्षित छ। यो विश्व को सर्वाधिक धेरै तराशिएको नीलो नीलम हो।

पाउडर नीलो को परिवर्तन सम्पादन गर्नुहोस्

पाउडर नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

पाउडर ब्लू
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#B0E0E6
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(176, 224, 230)
रसंच (, सं, )(187°, 23%, 90%)
CIELChuv (L, C, h)(86, 26, 202°)
स्रोतX11[१]
B: Normalized to [0–255] (byte)

गहिरो पाउडर नीलो सम्पादन गर्नुहोस्

डार्क पाउडर ब्लू (स्मल्ट)
 
      Color coordinates
हेक्स ट्रिप्लेट#003399
मानक रातो हरियो निलोनिलो (रातो, हरियो, निलो)(0, 51, 153)
रसंच (, सं, )(220°, 100%, 60%)
CIELChuv (L, C, h)(26, 74, 261°)
स्रोतBF2S Color Guide
B: Normalized to [0–255] (byte)

पाउडर ब्लू को छायाहरूलाई तुलना सम्पादन गर्नुहोस्

  • पाउडर ब्लू (वेब रङ) (Hex: #B०E०E६) (RGB: १७६, २२४, २३०)
  • गहिरो पाउडर ब्लू (स्मल्ट) (Hex: #००३३९९) (RGB: ०, ५१, १५३)

यो पनि हेर्नुहोस् सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सम्पादन गर्नुहोस्

  1. १.० १.१ १.२ W3C TR CSS3 Color Module, HTML4 color keywords उद्दरण त्रुटी: Invalid <ref> tag; name "css3-color" defined multiple times with different content
  2. Glossary Term: Color wheel वेब्याक मेसिन अभिलेखिकरण २००८-०९-०७ मिति
  3. W3C TR CSS3 Color Module, SVG color keywords. W3C. (May 2003). Retrieved on 2008-01-31.

बाह्य कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्