बाह्य भगोष्ठ

बाहिरी भगोष्ठ(अङ्ग्रेजी: Labia majora) मोन्स प्यूबिस देखि पेरिनियम सम्म फैलिएको दुई प्रत्यक्ष ठाडो रेखामा रहेका छालाको पत्र र पुडेन्डल क्लेफ्ट(योनीको चिरा)को आङ्गिक सिमा पनि हो। यसले भित्री भगोष्ठ, भगांकुर, इन्टरल्याबियल सल्सि, भगांकुरको फ्रेनलम, भल्बल भेस्टिब्युल आदिलाई समेटेको हुन्छ।

बाहिरी भगोष्ठ
Gray1229.png
बाहिरी भगोष्ठलाई दर्शाइएको स्त्री प्रजनन प्रणालीका बाह्य अङ्गहरू
विबरण
PrecursorGenital swelling
धमनीDeep external pudendal artery
स्नायुPerineal branches of posterior femoral cutaneous nerve
पहिचान
ल्याटिनlabium majus pudendi
TAA09.2.01.003
FMA20367
शरीर-संरचनाविज्ञानसम्बन्धी शब्दावलीहरू
नाम सहितको योनीको संरचना

एन्टेरियर कमिसुरसम्पादन

पोस्टेरियर कमिसुरसम्पादन