भल्बल भेस्टिब्युल

भल्बल भेस्टिब्युल
Scheidenvorhof.jpg
भेस्टिब्युल
विबरण
पहिचान
ल्याटिनvestibulum vaginæ
TAA09.2.01.011
FMA19970
शरीर-संरचनाविज्ञानसम्बन्धी शब्दावलीहरू