मुख्य सूची खोल्नुहोस्

रोमन भाषा

इटालिक परिवारको इन्डो-युरोपेली भाषा
(ल्याटिन बाट पठाईएको)
ढुंगामा खोपिएको लॅटिन लिपि

लेटिन (मराठी: लॅटिन) इण्डो-युरोपीय परिवारमा पर्ने एउटा भाषा हो जसलाई रोमन भाषा पनि भनिन्छ।