गणितमा, फलन [१] भनेको सेटहरुका बीचको सम्बन्ध हो जसको पहिलो सेटको प्रत्येक तत्वसँग दोस्रो सेटको ठ्याक्कै एक तत्व सम्बन्धित छ।

कुनै पनि समूह (Set)हरु बिचको समन्ध(relation) जसले दिने प्रतिफल उही हुन्छ यसलाई फलन(function) भनिन्छ । यसलाई जानिन्छ ।

.

Function machine2

फलनका प्रकारसम्पादन

  1. संयुक्त फलन
  2. विपरीत फलन
  3. बीजीय फलन
  4. रेखीय फलन
  5. अचर फलन
  6. वर्ग फलन   ; a≠० को रूपमा व्यक्त गर्न सकिने फलनलाई वर्ग फलन भनिन्छ ।
  7. एकात्मक फलन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

  1. The words map, mapping, transformation, correspondence, and operator are often used synonymously. Script error: The function "harvard_citation_no_bracket" does not exist..
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=फलन&oldid=943250" बाट अनुप्रेषित