; a≠० को रूपमा व्यक्त गर्न सकिने फलनलाई वर्ग फलन (Quadratic Function ) भनिन्छ ।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन