को रूपमा रेहको रेखीय फलन(Linear Function) मा यदि m = ० भए यसलाई अचर फलन (Constant Function ) भनिन्छ ।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन