पश्चिम सिक्किम जिल्ला

भारतको सिक्किम राज्यमा रहेको एक जिल्ला हो

पश्चिम जिल्ला भारतीय राज्य सिक्किमको एउटा जिल्ला हो।