खेतीलाई मुख्य पेशाको रूपमा अपनाउने मानिसलाई कृषक भनिन्छ।

खेतमा हलो जोत्दै एक कृषक