आम निर्वाचन २०५१

आम निर्वाचन २०५१ नेपालमा भएको प्रजातान्त्रिक निर्वाचन हो।


आमनिर्वाचन २०५१ सम्बन्धी केही तथ्यसम्पादन

आमनिर्वाचन मिति २०५१ कार्तिक २९ गते (Tuesday, November १५, १९९४)

जम्मा उम्मेदवार संख्या - १४४२ जना

कुल मतदाता - १,२२,९६,२१९

जम्मा खसेको मत - ७६,२५,३४८ (६१.८६ %)

जम्मा सदर मत- ७६,८४,२७७ (९६.८४ %)

जम्मा वदर मत - २,४१,०७१ (३.१६ %)

जम्मा मतदान केंद्र - ७४१२

जम्मा उपमतदान केंद्र - ८१९१

महिला उम्मेदवार संख्या - ८५

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन