आम निर्वाचन २०५६

आम निर्वाचन २०५६ नेपालमा भएको प्रजातान्त्रिक निर्वाचन हो।


आमनिर्वाचन २०५६ सम्बन्धी केही तथ्यसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन