२०१४ मा प्रदान गरिएका नोबेल पुरस्कार

२०१४ मा प्रदान गरिएका नोबेल पुरस्कार बिजेताहरूको सूची निम्न रहेका छन् :-

भौतिक शास्त्रसम्पादन

क्रिया विज्ञान तथा चिकित्सासम्पादन

रसायन शास्त्रसम्पादन

शान्तिसम्पादन

अर्थशास्त्रसम्पादन

साहित्यसम्पादन

अरु पनि हेर्नुहोससम्पादन