महिना     प्रमुख लेखको आवेदन      मुख्य सम्पादक  आवेदक समर्थन ↑ विरोध ↓ प्रमुख लेख समन्वय समिति
वैशाख २०७८ (१) बागमती प्रदेश पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) १२:२२, १ वैशाख २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
वैशाख २०७८ (२) पृथ्वीनारायण शाह पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) १२:२२, १५ वैशाख २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
जेठ २०७८ (१) पूर्वी रुकुम जिल्ला पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) १२:२२, १ जेठ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
जेठ २०७८ (२) ध्यानी बकुल्ला पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) १२:२२, १६ जेठ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
असार २०७८ (१) आम निर्वाचन २०१५ विप्लव आनन्द पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) १२:२२, १ असार २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
असार २०७८ (२) स्विडेन महिला राष्ट्रिय फुटबल टोली पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) १२:२२, १५ असार २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
साउन २०७८ (१) नाटोर जिल्ला हिमाल सुबेदी हिमाल सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) १२:२२, १ साउन २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
साउन २०७८ (२) दशरथ रङ्गशाला पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) १२:२२, १५ साउन २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
भदौ २०७८ (१) बङ्गलादेशको राष्ट्रिय झण्डा हिमाल सुबेदी हिमाल सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १ भदौ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
भदौ २०७८ (२) दौलतविक्रम विष्ट पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १५ भदौ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
असोज २०७८ (१) रूख कटहर हिमाल सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १ असोज २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
असोज २०७८ (२) नेपालको झण्डा पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १५ असोज २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
कात्तिक २०७८ (१) कञ्चनजङ्घा हिमाल पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १ कात्तिक २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
कात्तिक २०७८ (२) पश्चिमी हरित माम्बा हिमाल सुबेदी हिमाल सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १५ कात्तिक २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
मङ्सिर २०७८ (१) ठुलो जुनबकुल्ला पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १ मङ्सिर २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
मङ्सिर २०७८ (२) राहुल साङ्कृत्यायन हिमाल सुबेदी हिमाल सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १५ मङ्सिर २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
पुस २०७८ (१) सुनौलो लङ्गुर पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १ पुस २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
पुस २०७८ (२) पोखरा महानगरपालिका पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १५ पुस २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
माघ २०७८ (१) टाङ्गाइल जिल्ला हिमाल सुबेदी हिमाल सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १ माघ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
माघ २०७८ (२) पाकिस्तानको प्रशासनिक एकाइ पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १५ माघ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
फागुन २०७८ (१) लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा हिमाल सुबेदी हिमाल सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १ फागुन २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
फागुा २०७८ (२) घोराही उपमहानगरपालिका विप्लव आनन्द पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १५ फागुन २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
चैत २०७८ (१) दिनेश अधिकारी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १ चैत २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
चैत २०७८ (२) लेइसी एभेन्स हिमाल सुबेदी हिमाल सुबेदी हिमाल सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:५९, १५ चैत २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)
मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


नेपालको एक प्रदेश।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०५:४३, १७ चैत २०७७ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  - बागमती प्रदेशलाई प्रमुख लेखको रूपमा छनोट गरिएको छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ११:०६, ३१ मे २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


नेपालका राष्ट्रपिता।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०५:४३, ५ चैत २०७७ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  पृथ्वीनारायण शाहलाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। :) --पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०८:४५, १५ वैशाख २०७७ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


नेपालको एक जिल्ला।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०५:४३, २० चैत २०७७ (नेपालको प्रमाणिक समय)

 - पूर्वी रुकुम जिल्लालाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०९:५१, १५ मे २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


नेपालमा पाइने एक चरा।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:१८, ४ जेठ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  - ध्यानी बकुल्लालाई प्रमुख लेखको रूपमा छनोट गरिएको छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ११:०४, ३१ मे २०२१ (नेपाली समय)[जवाफ दिनुहोस्]

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


नेपालमा सम्पन्न पहिलो निर्वाचन।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०५:४३, १३ जेठ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  आम निर्वाचन २०१५ लाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। :) --पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०८:४५, १ असार २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


स्विडेनको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय टोली।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०५:४३, १३ जेठ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  स्विडेन महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। :) --पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०८:४५, १५ असार २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


बङ्गलादेशको एक जिल्ला।--हिमाल सुबेदी (कुरा गर्ने) ०५:४३, ०९ फेब्रुअरी २०२० (नेपालको प्रमाणिक समय)

  - नाटोर जिल्लालाई प्रमुख लेखको रूपमा छनोट गरिएको छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०७:०६, १५ साउन २०७८ (नेपाली समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


नेपालको एक प्रमुख रङ्गशाला।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ११:१२, १७ जेठ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

 - दशरथ रङ्गशालालाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०९:५१, १५ साउन २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


बङ्गलादेशको राष्ट्रिय प्रतीक।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०१:०२, १ भदौ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  - बङ्गलादेशको राष्ट्रिय झण्डालाई प्रमुख लेखको रूपमा छनोट गरिएको छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०७:०६, १ भदौ २०७८ (नेपाली समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


नेपाली भाषाका प्रख्यात उपन्यासकार।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०१:०२, ०५ भदौ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  - दौलतविक्रम विष्टलाई प्रमुख लेखको रूपमा छनोट गरिएको छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०७:०६, १५ भदौ २०७८ (नेपाली समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


एक प्रमुख फल। १२:१०, २० भदौ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  - रूख कटहरलाई प्रमुख लेखको रूपमा छनोट गरिएको छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०७:०६, १ असोज २०७८ (नेपाली समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


नेपालको राष्ट्रिय झण्डा। १२:१०, १७ अगस्ट २०२१ (नेपाली समय)

  - नेपालको झण्डालाई प्रमुख लेखको रूपमा छनोट गरिएको छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०८:५७, १५ असोज २०७८ (नेपाली समय)

कात्तिक २०७८

सम्पादन गर्नुहोस्
मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


विश्वको तेस्रो अग्लो शिखर।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०९:०७, १३ भदौ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  - कञ्चनजङ्घा हिमाललाई प्रमुख लेखको रूपमा छनोट गरिएको छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०८:५७, १ कात्तिक २०७८ (नेपाली समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:हिमाल सुबेदी (कुरा गर्ने)


सर्पको एक प्रजाति।--हिमाल सुबेदी (कुरा गर्ने) ०९:०७, १३ भदौ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  - पश्चिमी हरित माम्बालाई प्रमुख लेखको रूपमा छनोट गरिएको छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०८:५७, १५ कात्तिक २०७८ (नेपाली समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


नेपालमा पाइने एक चरा।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०१:०२, १८ भदौ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  ठुलो जुनबकुल्लालई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। :) --पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) १२:२६, १ मङ्सिर २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:हिमाल सुबेदी (कुरा गर्ने)


भारतका एक प्रख्यात साहित्यकार।--हिमाल सुबेदी (कुरा गर्ने) ०१:०२, १८ भदौ २०७७ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  राहुल साङ्कृत्यायनलाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। :) --पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) १२:२६, १५ मङ्सिर २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


सङ्कटापन्न लङ्गुरको एक प्रजाति।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०५:१५, २२ असोज (नेपालको प्रमाणिक समय)

  सुनौलो लङ्गुरलाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। :) --पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०७:१६, १ पुस २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


नेपालको एक महानगरपालिका।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:१८, १५ असोज २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  पोखरा महानगरपालिकालाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। :) --पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०७:१६, १५ पुस २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


बङ्गलादेशको एक प्रमुख जिल्ला।--हिमाल सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:१८, २५ फेब्रुअरी २०२० (नेपालको प्रमाणिक समय)

  टाङ्गाइल जिल्लालाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। :) --पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०७:१६, १ माघ २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


पाकिस्तानको क्षेत्रीय विभाजन।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०५:४३, १६ असार २०७७ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  -- पाकिस्तानको प्रशासनिक एकाइलाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:०९, १५ चैत २०७९ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:हिमाल सुबेदी (कुरा गर्ने)


प्रख्यात साहित्यकार।--पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०५:४३, ११ फेब्रुअरी २०२०

  लक्ष्मीनाथ बेजबरुवालाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। :) --पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ११:०२, १ फागुन २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने)


नेपालको एक उपमहानगरपालिका। ०८:०१, २ फागुन २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

  घोराही उपमहानगरपालिकालाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। :) --पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:०९, १५ फागुन २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:WE-NLS (कुरा गर्ने)


नेपालको महत्वपूर्ण मदन पुरस्कार, साझा पुरस्कार प्राप्त लब्धप्रतिष्ठत व्यक्तित्व भएकोले--WE-NLS (कुरा गर्ने) १०:१२, २७ फेब्रुअरी २०१८ (युटिसी)

  दिनेश अधिकारीलाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। :) --पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०६:०९, १ चैत २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)

मनोनयनकर्ता (हरू): प्रयोगकर्ता:हिमाल सुबेदी (कुरा गर्ने)


महिला कुस्ती खेलाडी। १२:१०, २९ मार्च २०२० (नेपाली समय)

  लेइसी एभेन्सलाई प्रमुख लेखको रूपमा चयन गरिएको छ। :) --पर्वत सुबेदी (कुरा गर्ने) ०४:२८, १५ चैत २०७८ (नेपालको प्रमाणिक समय)