विकिपिडिया:उत्कृष्ट लेख मापदण्ड

मुख्यआवेदनहरूमापदण्डवार्तालापसूचीसमन्वय समिति
Symbol support vote.svg
उत्कृष्ट लेखहरू एक सन्तुष्टयोग्य लेख हो जुन उत्कृष्ट लेख मापदण्ड अनुसार योग्य हुन्छ तर अझ पनि यो प्रमुख लेखको मापदण्ड अनुसार योग्य भएको हुन्न ।[१] उत्कृष्ट लेख मापदण्डले लेखको स्तरीयता मापन गर्ने गर्दछ ।


मापदण्डसम्पादन

उत्कृष्ट लेखका लागी चाहिने ६ मापदण्डहरूसम्पादन

उत्कृष्ट लेखहरू निम्न बमोजिम हुनुपर्नेछ—

 1. उत्कृष्ट लेखन:
  1. लेखको भाव स्पष्ट र उल्लेखनीय हुनुपर्ने छ । यसले प्रतिलिपि अधिकारको साथै हिज्जे तथा व्याकरणको सम्मान गरेको हुनुपर्नेछ ।; र
  2. यसले लेखन शैली अनुसार शीर्ष भाग, लेआउट पुरा गरेको हुनुपर्नेछ ।.
 2. मूल अनुसन्धान नभएको उल्लेखनियताबाट जाँच गरेको हुनुपर्नेछ ।:
  1. लेआउट निर्देशन अनुसार यसले सन्दर्भ स्रोतको सूची दिएको हुनुपर्नेछ ।;
  2. लेखमा प्रयोग गरिएको उद्दरणहरू वास्तविक स्रोतबाट लिइएको हुनुपर्नेछ ।; र
  3. यसले मौलिक अनुसन्धान गरेको हुनुहुन्न ।.
 3. लेखको शीर्षकले यसको सामग्रीलाई व्याख्या गरेको हुनुपर्नेछ ।:
  1. यसले मुख्य विषयमा रहि लेख लेखिएको हुनुपर्नेछ ।.
 4. तटस्थता: लेख पूर्ण रूपले तटस्थ भएर लेखिएको हुनुपर्नेछ ।.
 5. स्थिर: लेख पूर्ण दृढ तथा स्थिर हुनु पर्नेछ अर्थात त्यसमा भविष्यमा पटक-पटक कुनै प्रकारले सम्पदान र परिवर्तनको सम्भावनाको औचित्य रहनु भएन जसले पछी लेखमा कुनै परिवर्तन भएमा लेखको पुरै अर्थनै परिवर्तन होस् ।.
 6. सम्भव भएसम्म चित्र प्रयोग गरेको हुनुपर्नेछ ।:
  1. लेखमा प्रयोग गरिएको चित्रमा प्रतिलिपि अधिकार राखिएको हुनुपर्नेछ ।; र
  2. चित्रहरू लेखको विषयमा आधारित हुनुपर्नेछ ।.


टिप्पणीहरूसम्पादन

 1. उत्कृष्ट लेखहरू उत्कृष्ट लेख मापदण्ड अनुसार तर्जुमा गर्ने गरिन्छ; समीक्षा गरिरहेको समय यो प्रमुख लेख मापदण्डको अनुरूप हुन वा नहुन पनि सक्छ ।