यस पृष्ठले लेखको विभिन्न भागहरू क्रमैसँग हुनुपर्ने कुराहरू निर्देशन गर्छ । सामान्य रुपमा लेख निम्न रुपमा विभाजित भएको हुन्छ:

 • शिर्षक (लिड सेक्सन भन्दा माथिको भाग)
  • बहुविकल्पी टेम्पलेट
  • डिलिसन ट्याग
  • निर्माणाधिन वा विवादित भएको सन्देश दिन ट्याग
  • इन्फोबाकस
  • चित्र
  • अन्य टेम्पलटहरू
 • लेखको मुख्य भागहरू
 • अन्तिम भाग
  • यी पनि हेर्नुहोस्
  • सन्दर्भ सूची
  • बाह्य लिङ्क
 • फुटर
  • न्याभ टेम्पलेट
  • श्रेणीहरू

अन्य

यो पनि हेर्नुहोस्