लामपुच्छ्रे खेतामुसा

लामपुच्छ्रे खेतामुसा नेपालमा पाइने मुसाको एक प्रजाति हो ।

लामपुच्छ्रे खेतामुसा
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
जन्तु जगत
सङ्घ:
वर्ग:
गण:
अधिकुल:
कुल:
उपकुल:
वंश:
प्रजाति:
A. sylvaticus
वैज्ञानिक नाम
Apodemus sylvaticus
(Linnaeus, 1758)
Apodemus sylvaticus range (in green)


सन्दर्भ सूची सम्पादन गर्नुहोस्