रम्फू भारतीय राज्य सिक्किमको पूर्वी जिल्ला अन्तर्गतको एउटा बजार हो। जो सिक्किमको मूलद्वार हो र पहाडी इलाका भए पनि यहाँसम्म रेलद्वारा यातायातको व्यवस्था हुँदैछ।