भर्साइल्सको सन्धि

भर्साइल्सको सन्धि प्रथम विश्वयुद्धको समाप्तिमा गरिएका शन्ति सन्धिहरू मध्येको एक शान्ति सन्धि थियो ।