प्रिटोरीया

The Voortrekker Monument

प्रिटोरीया दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी हो । केप टाउन संसदीय राजधानी हो भने ब्लोमफोनटेन न्यायिक राजधानी हो ।

भगिनी शहरसम्पादन