मुख्य सूची खोल्नुहोस्
ताइपेइ शहर

ताइपेइ ताइवानको राजधानी शहर हो ।