Science translation.सम्पादन

I don't know exact science words to Nepali. Science translation is very confusing. विज्ञानमा एउटा परिभाषाको एउटा निश्‍चित शब्द हुन आवश्यक छ। एउटै परिभाषाको चार वटा सम्म शब्दले विज्ञान कसरी बुझ्‍ने होला। मेरो नेपाली लेखाईको समझ अलिक परिष्कृत छैन। So, I am making a list.

In Physicsसम्पादन

acceleration = प्रवेग

body = बस्तु?

energy = उर्जा

force = बल or वल?

inertia = ?

mass = पिण्ड, द्रव्यमान?

matter = पदार्थ or द्रव्य? (substance = पदार्थ ?) (matter is a substance = पदार्थ कुनै पनि पदार्थ हो?)

motion = चाल?

momentum = ?

particles = कणहरु?

physics = भौतिक शाष्‍‍‍‍त्र

property = स्वभाव, गुण?

resistance = प्रतिरोध?

solid, liquid, gas = ठोस, तरलग्यास (or gas = वायु?) (fluid = ?) (gaseous state = ?)

speed = वेग velocity = गति?

strength = शक्ति

volume = आयतन

In Chemistryसम्पादन

precipitation = ?

element = तत्व

compound = यौगिक