मुख्य सूची खोल्नुहोस्

कुनैपनि बस्तुले एकाइ समयमा पार गरेको दूरिलाई वेग भनिन्छ । वेगमा म्याग्निच्युड(मात्रा) निश्चित हुन्छ तर दिशा निश्चित हुँदैन । त्यै भएर वेग स्केलर परिमाण हो ।