ठोस पदार्थको मुख्य तीन अवस्था (ठोस, तरलग्यास) मध्ये एक हो ।

ठोस अवस्थमा रहेको इन्सुलिनको मणिभ


"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=ठोस&oldid=371170" बाट अनुप्रेषित