वायू (मराठी:गॅस, नेपाळी:ग्यास) पदार्थको मुख्य तीन अवस्था (ठोस, तरल र ग्यास) मध्ये एक हो ।