पोर्टल:सामग्रीहरू/प्राकृतिक र भौतिक विज्ञान

सम्पादन गर्ने  हेर्ने  

विकिपीडिया सामग्रीहरू: प्राकृतिक र भौतिक विज्ञान

मुख्य लेखहरू: प्राकृतिक विज्ञानप्रकृति   यो पनि हेर्नुहोस्: विज्ञान, वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक दुर्व्यवहार, र विज्ञानका क्षेत्रहरू

जीवविज्ञान एनाटोमी (मानव शरीरिक रचना) • ज्योतिष विज्ञान • जैव रसायन • जैव सूचना विज्ञान • जैविक मानव विज्ञान • जीवविज्ञान • वनस्पति विज्ञान • कोष जीवविज्ञान • गणना जीवविज्ञान • विकासात्मक जीवविज्ञान • परिस्थिति विज्ञान • विकासवादी जीवविज्ञान • आनुवंशिक विज्ञान (आणविक आनुवंशिकी, जनसंख्या आनुवंशिकी) • जेनोमिक्स • समुद्री जीवविज्ञान • हिस्टोलोजी • मानव जीवविज्ञान • प्रतिरक्षा विज्ञान • सूक्ष्म जीवविज्ञान • आणविक जीवविज्ञान • न्युरोविज्ञान • जीवनको उत्पत्ति • जीवाश्म विज्ञान • परजीवी विज्ञान • प्याथोलोजी • शरीर विज्ञान • वर्गीकरण • प्राणी विज्ञान (चरित्र विज्ञान)

भौतिक विज्ञान खगोल विज्ञान • रसायन विज्ञान • पृथ्वी विज्ञान • भौतिक (हल नभएका भौतिकी समस्याहरू) • प्रणाली सिद्धान्त

विज्ञानको सूची • प्रतिपादित वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू

जीवविज्ञान  • जैविक पत्र र पत्रिकाहरूमृत्युको कारणखानपान व्यवहारहरूमानव शरीर रचनामांसपेशीहरूसुरक्षात्मक मानव विशेषताहरूजीन परिवारहरूव्यवस्थित नामहरूमा प्रयोग गरिने ल्याटिन र ग्रीक शब्दहरू

स्वास्थ्य विज्ञान – (माथिको स्वास्थ्य र स्वस्थता हेर्नुहोस्)
प्रजाति र नमूनाहरू - विश्वका २५ लोपोन्मुख प्राइमेटहरूघरपालुवा जनावरहरूडायनासोरहरूको सूचीसिसोपिनोइड्याई पिँढीफ्याबोइड्याई पिँढीम्यामोउसोइड्याई पिँढीक्युर्कस प्रजातिहरू (ओक) • स्माईलाक्स प्रजातिहरूक्षेत्रानुसारका पक्षीहरू • क्षेत्रीय स्तनधारिहरू • यूट्रिकुलेरिया प्रजातिहरूक्रिप्टिडहरू
बोट-बिरुवाहरू • एरेकेसेई पिँढीहरू (पाम रूख परिवार) • एसर प्रजातिहरू (म्यापल) • सेक्वाइया घारीघरेलू बिरुवाहरूखाद्य बीउहरूप्रसिद्ध रूखहरूफूलहरूफलहरूबगैचा बिरुवाहरूजडीबुटीहरूतरकारीहरू
कीराहरू • नेपालमा पाइने कीराहरू
माछा • नेपालमा पाइने माछाहरू
रोगहरू - केरा र प्लान्टेइन रोगहरूसखरखण्डका रोगहरू

भौतिक विज्ञान

खगोल विज्ञानटेलिस्कोपका प्रकारहरूठूला अप्टिकल अपवर्तन टेलिबकोपहरूअप्टिकल प्रतिबिम्बित टेलिबकोपहरूऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा ठूला अप्टिकल टेलिस्कोपहरू
खगोलीय वस्तुहरूतारामण्डलहरूक्षेत्रीय तारामण्डलहरूचन्द्रमाका खण्डहरूउल्का वर्षाहरूशुक्रग्रहका पहाडहरूअतिरिक्तसौर्य ग्रहहरूतारापुञ्जहरूसौर्य प्रणालीका चन्द्रमाहरू
क्षुद्रग्रहउल्लेखनीय क्षुद्रग्रहहरूको सूचीएटेन क्षुद्रग्रहअपोलो क्षुद्रग्रहअमोर क्षुद्रग्रहचन्द्रमाका क्षुद्रग्रहहरूसेन्टुअर क्षुद्रग्रहछरिएर रहेका चक्रहरूमहत्त्वपूर्ण व्यक्तिको नाममा राखिएका क्षुद्रग्रहहरू
सौर्यमण्डलका वस्तुहरूपिणडका अाधारमाअर्धव्यासका अाधारमा
ताराहरूचम्किलोसबैभन्दा चम्किलोसबैभन्दा ठूलोफराकिलोसबैभन्दा सानोनिकटतमपरम्परागत ताराका नामहरूअर्धनियमित अस्थिर ताराहरू
रसायन विज्ञान  • जैविक अणुहरूयौगिकहरूतापीय धारद्वारा गूणमा परिवर्तनकार्यात्मक समूहआइसोटोप तालिका (विभाजित)आइसोटोप तालिका (पूर्ण)स्थिर आइसोटोपहरूस्तरीय इलेक्ट्रोड क्षमता तालिका
इलेक्ट्रोनसंख्याचिह्नपेरियोडिक तालिका
पृथ्वी विज्ञान
भूविज्ञान  • रत्नभूकम्पहरूभू-आकृतिहरूखनिजहरूतेल क्षेत्रहरूयूरेनियम खनिजहरूप्लेट टेक्टोनिकचट्टानहरूटेक्टोनिक प्लेटहरूज्वालामुखीहरूवैश्विक सीमाका नमूना खण्ड र अङ्कहरू
मौसम विज्ञान • उष्णदेशीय चक्रवातका नामहरू
भौतिक विज्ञान  • कृत्रिम विकिरण बेल्टहरूरङहरूचक्रहरूशास्त्रीय मेकानिक्सका समीकरणहरूविज्ञानको कानुनहरूगणित र विज्ञानमा प्रयोग गरिएका अक्षरहरूकोलाहलकणहरूसापेक्षकीय समीकरणहरूचुम्बकीय क्षेत्रमा तथ्याङ्क प्रदान गर्ने उपग्रहहरूविद्युतीय तथ्याङ्कहरू


सम्पादन गर्ने  हेर्ने  

विकिपीडियाको सामग्री पृष्ठहरू