हिस्टोलोजी

हिस्टोलोजी, जसलाई माइक्रोस्कोपिक एनाटोमी वा माइक्रोएनाटोमीका रूपमा पनि चिनिन्छ, यो जीव विज्ञानको एउटा शाखा हो जसमा जैविक तन्तुहरुको माइक्रोस्कोपिक अध्ययन गर्ने गरिन्छ। हिस्टोलोजी माइक्रोस्कोपिक स्तरमा वा दृश्यमा देखिने सूक्ष्म प्रतिरूपहरुको अध्ययन हो, जो माइक्रोस्कोपको बिना अधिक मात्रामा देखापर्ने संरचनाहरुको अध्ययन गरिन्छ। यद्यपि कुनै सूक्ष्म शरीर रचनालाई जीवविज्ञानमा विभाजित गर्न सक्दछ, अंगहरुको अध्ययन, हिस्टोलोजीको अध्ययन र कोषविज्ञान, कोषहरुको अध्ययन, आधुनिक उपयोग यी विषयहरुलाई हिस्टोलोजी विज्ञानको क्षेत्र अन्तर्गत राख्ने गर्दछ। चिकित्सामा, हिस्टोप्याथोलोजी, हिस्टोलोजी विज्ञानको शाखा हो जसमा रोगग्रस्त हिस्टोलोजीको सूक्ष्म पहिचान र अध्ययन समावेश भएको हुन्छ। जिवावशेष विज्ञानका क्षेत्रमा, जिवावशेष हिस्टोलोजी शब्द जिवावशेष जीवहरुको हिस्टोलोजी विज्ञानलाई सन्दर्भित गर्ने गर्दछ।

Histologic specimen being placed on the stage of a light microscope.
Human lung tissue stained with hematoxylin and eosin as seen under a microscope.

जैविक तन्तुहरुसम्पादन

जनावर तन्तुहरुको वर्गीकरणसम्पादन

बिरुवाहरुको तन्तुहरुको वर्गीकरणसम्पादन

मेडिकल हिस्टोलोजीसम्पादन

व्यवसायसम्पादन

नमूना तयार गर्नमासम्पादन

स्थिरीकरणसम्पादन

चयन र छाँटकाँटसम्पादन

अन्त:स्थापनसम्पादन

प्रतिभागसम्पादन

स्टेनिङ्सम्पादन

विशिष्ट प्रविधिसम्पादन

कलाकृतिसम्पादन

इतिहाससम्पादन

भविष्यको निर्देशसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन