मुख्य सूची खोल्नुहोस्
सन् १९७२मा अपोलो १७ औबाट लिएको पृथ्वीको तस्बिर

पृथ्वी विज्ञान पृथ्वीको अध्ययन गर्ने विषय हो । भुगोलशास्त्र यसको मुख्य भाग हो।

बाह्य लिङ्कहरूसम्पादन