प्रकृति, व्यापक अर्थमा भन्नु पर्दा प्राकृतिक विश्व वा भौतिक विश्वसँग समतुल्य हुन्छ । प्रकृतिले भौतिक विश्वका घटना तथा सामान्यरूपमा जीवनलाई सन्दर्भित गर्छ ।

पृथ्वीसम्पादन

वायुमण्डल, हावापानी तथा मौसमसम्पादन

पृथ्वीमा पानीसम्पादन


जीवनसम्पादन

सन्दर्भ सूचीसम्पादन