मुख्य सूची खोल्नुहोस्

जीवनी जीवनको वृतान्तलाई भनिन्छ। यो साहित्यको एक पुरानो विधा पनि हो।

केहि प्रमुख व्यक्ति जसको जीवनीमा मानिसहरूको धेरै रुचि छ सूचीमा तल दिइएको-

विषयसूची

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

सम्पादन

बाहिरी सूत्रहरूसम्पादन