कटारी उदयपुर जिल्लामा अवस्थित एक गाउँ विकास समिति हो।