औंला (खुट्टा)

औंला शब्दले हातको औंला पनि जनाउँछ ।

औंला मानिस लगायतका अन्य केही स्तनधारी प्राणीको हात तथा खुट्टामा हुने अङ्ग हो ।

औंला
Toes.jpg
Toes on the foot. The innermost toe (bottom-left in image), which is normally called the big toe, is the hallux.
Ospied-de.svg
Bones of the foot (the toe bones are the ones in green, blue and orange)
ल्याटिन Sigiti pedis


सन्दर्भ सूचीसम्पादन

बाहिरी लिङ्कहरूसम्पादन