औंला शब्दले खुट्टाको औंला पनि जनाउँछ ।

औंला मानिस लगाततका अन्य केही स्तनधारी प्राणीको हातमा हुने अङ्ग हो ।

औंला
Dedos de la mano (no labels).jpg
Details
Identifiers
LatinDigiti manus
शरीर-संरचनाशास्त्रसम्बन्धी शब्दावलीहरू


औंलाहरूसम्पादन

१.बुढि औंला-अङ्गुष्ठ २.चोर औंला-तर्जनी ३.माहिली औंला-मध्यमा ४.साहिली औंला-अनामिका ५.कान्छी औंला-कनिष्ठा भारतिय संस्कृतिमा कान्छीलाई(५) जल, साहिली(४) औँलालाई पृथ्वी, माईली(३) लाई आकाश, चोर(२) औंला लाई वायु र बुढीलाई(१) अग्निका रूपमा चित्रित गरिन्छ| यहि पद्धतिमा आधारित चिकित्सा प्रणाली लाई मुद्रा चिकित्सा मनिन्छ ।

सन्दर्भ सूचीसम्पादन