उपमेयर भन्नाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, आदिको मेयरको सहायक भएर काम गर्ने अधिकारी वा व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ ।[१]

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन