उपमहानगरपालिका एक शहरी विभाजनको प्रकारको हो। नेपालमा ३ विभिन्न विभाजन छन्ः महानगरपालिका, उपमहानगरपालगका र नगरपालिका

नेपालका १२ उपमहानगरपालिकाहरूः

 1. विराटनगर
 2. पोखरा
 3. ललितपुर
 4. वीरगञ्ज
 5. कलैया
 6. धरान
 7. धनगढी
 8. इटहरी
 9. जनकपुर
 10. हेटौँडा
 11. बुटवल
 12. नेपालगञ्ज

उपमहानगरका लागि नेपालमा उल्लेखित कुराहरू आवश्यक पर्छः

 • जनसङ्ख्या १ लाख हुनुपर्दछ।
 • वार्षिक आम्दानी १ करोड हुनुपर्दछ।

हेर्नुहोला सम्पादन गर्नुहोस्