सानो खेतमुसो

सानो खेतमुसो नेपालमा पाइने मुसाको एक प्रजाति हो ।

सानो खेतमुसो
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
जन्तु जगत
सङ्घ:
वर्ग:
गण:
कुल:
वंश:
उपवंश:
प्रजाति:
M. booduga
वैज्ञानिक नाम
Mus booduga
(Gray, 1837)


सन्दर्भ सूचीसम्पादन