सफ्टवेयर कम्पनी

सफ्टवेयर कम्पनी सफ्टवेयर निमार्ण , विकास, विस्तार, उत्पादनको उदेश्यले संचालित कम्पनी हो ।

एक सफ्टवेयर कम्पनि माइक्रोसफ्ट

प्रकारसम्पादन

उदेश्यको आधारसम्पादन

पुजीको आधारसम्पादन

उत्पादनको आधारसम्पादन


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन

एन्ड्रोइड (सञ्चालन प्रणाली)
फुसिया
सफ्टवेयर कम्पनी