शरीर जीवित ब्यक्ति अथवा पशुको भौतिक संरचना हो।

मानव शरीरका अङ्गहरू

मृत ब्यक्तिको शरीरलाई लाश अथवा मुर्दा भन्छन्।

मानव शरीरमा आँखा, नाक, कान, मुख, हात, खुट्टा, टाउको, औंला, घाँटी, जीभ्रो, गुप्ताङ्ग, पेट, आदि अङ्ग हुन्छन्।

चित्र:Human body featuqes.png
मानव शरीरका अङ्गहरू

हेर्नुहोससम्पादन