नाक जनावरले गन्ध थाहा पाउने र श्वास फेर्न प्रयोग गर्ने अङ्ग हो।"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=नाक&oldid=1071896" बाट अनुप्रेषित