वृष
साँढे
S ari.gif
S tau.gif
S gem.gif
S can.gif
S leo.gif
S vir.gif
S lib.gif
S sco.gif
S sag.gif
S cap.gif
S aqu.gif
S pis.gif
Taurus.svg
राशि चिन्हसाँढे
अवधि (ट्रॉपिकल, पश्चिमी)(२०२१, यूटीसी
नक्षत्रवृष तारामंडल
राशि तत्त्वपृथ्वी
राशि गुणफ़िक्स्ड
स्वामीशुक्र
डेट्रिमेण्टमंगल देवता
एग्ज़ाल्टेशनचंद्रमा
फ़ॉलकुनै पनि ग्रह छैन
ज्योतिष शास्त्र प्रवेशद्वार खगोलशास्त्र परियोजना

वृष राशि १२ राशिहरू मध्य एक हो र यो दोस्रो नम्बरको राशि हो।