सिंह
सिंह
Aries symbol (planetary color).svg
Taurus symbol (planetary color).svg
Gemini symbol (planetary color).svg
Cancer symbol (planetary color).svg
Leo symbol (planetary color).svg
Virgo symbol (planetary color).svg
Libra symbol (planetary color).svg
Scorpius symbol (planetary color).svg
Sagittarius symbol (planetary color).svg
Capricornus symbol (planetary color).svg
Aquarius symbol (planetary color).svg
Pisces symbol (planetary color).svg
Leo symbol (bold).svg
राशि चिन्हसिंह
अवधि (ट्रॉपिकल, पश्चिमी)(२०२३, यूटीसी
नक्षत्रसिंह
राशि तत्त्वअग्नि
राशि गुणफ़िक्स्ड
स्वामीसूर्य
डेट्रिमेण्टशनि
एग्ज़ाल्टेशनकुनै ग्रह छैन
फ़ॉलकुनै ग्रह छैन
ज्योतिष शास्त्र प्रवेशद्वार खगोलशास्त्र परियोजना

सिंह राशि १२ राशिहरू मध्य एक हो।